Multi-deelnemerschap

Deelnemer van meerdere hackerspaces

Met ingang van 1 april 2018 biedt Tkkrlab bijzondere tarieven voor mensen die al bij een andere Nederlandse hackerspace lid of deelnemer zijn. Op die manier willen we aanmoedigen dat mensen betrokken raken bij meerdere hackerspaces, zonder dat dat financieel te pijnlijk wordt.

Voorwaarden

  • Bij minimaal 1 andere hackerspace betaal je minimaal € 25 per maand.
  • Je bent bij de andere hackerspace(s) volwaardig deelnemer (dus geen “vriend van”- of “junior deelnemer”-constructies).
  • De andere hackerspace(s) vallen binnen onze definitie van “hackerspace”. Zie hieronder.
  • We gaan uit van je eerlijkheid en dat je ons op de hoogte houdt van relevante wijzigingen.
  • Het bestuur heeft het recht om deze kortingsconstructie zonder aankondiging vooraf weer te beëindigen. (Uiteraard mag je je deelnemerschap altijd opzeggen.)

Je moet de korting zelf aanvragen bij inschrijving, of achteraf via het bestuur. Meld daarbij welke space je primaire space is (dus waar je ≥ 25 €/maand betaalt), en eventueel welke je secundaire space is. De korting geldt dan vanaf de eerstvolgende kalendermaand.

Prijzen bij multi-deelnemerschap:

Tariefsoort€/maand
Regulier deelnemerschap (vanaf 18 jaar)32,00
TkkrLab als 2e hackerspace19,84
TkkrLab als 3e of meerdere hackerspace13,37

Definitie van “hackerspace” (of “makerspace”)

Onze definitie van een space omvat:

  • De organisatie noemt zichzelf consequent “hackerspace” of “makerspace”.
  • De hackerspace heeft een eigen ruimte (die eventueel enkele dagdelen per week onderverhuurd wordt aan andere leuke initiatieven).
  • Deelnemers kunnen 24/7 (of bijna 24/7) naar binnen met een eigen sleutel.
  • De space wordt beheerd door een bij de KvK ingeschreven stichting of vereniging.
  • Deelnemerschap is in beginsel open voor alle geïnteresseerden.

Komt jouw hackerspace in aanmerking, maar staat deze nog niet op de lijst? Neem contact op met het bestuur van TkkrLab!

De volgende hackerspaces voldoen:

NB: De andere space hoeft geen soortgelijke constructie aan te bieden om de korting bij TkkrLab te kunnen krijgen, maar we hopen dat andere spaces wel meedoen. Elke space kan daarbij uiteraard zelf bepalen welke voorwaarden zij stellen om voor korting in aanmerking te komen.

Op dit moment participeren de volgende hackerspaces in deze constructie: