Huisregels

 1. Het is niet toegestaan te overnachten in de ruimte.
 2. Betreden van de TkkrLab ruimte is volledig op eigen risico
 3. Respecteer andersmans spullen
 4. Alle spullen moeten correct gelabeled zijn, anders mag iedere deelnemer het gebruiken
 5. Als er 28 dagen niets met een project gedaan is, wordt het eigendom van de stichting (Om te voorkomen dat TkkrLab een dumpplaats word voor oude zooi).
 6. Geen gebruik van harddrugs, softdrugs of overige verboden middelen
 7. De (elektronische-)sleutel is alleen voor eigen gebruik en mag niet aan derden uitgeleend worden
 8. Er mag niet in de ruimte gerookt worden
 9. Illegale handelingen zijn ook bij TkkrLab illegaal
 10. Gereedschap van TkkrLab mag niet worden meegenomen.
 11. Ruim je spullen en rommel op (als je ermee klaar bent)!!!!!!
 12. Iedereen behoort de instructies van het bestuur direct op te volgen
 13. Bij onduidelijkheid beslist het bestuur
 14. Gebruik van apparatuur is op eigen risico
 15. Het bouwen van toepassingen “for world domination” is niet toegestaan
 16. Werken met gevaarlijke stoffen alleen met toestemming van bestuur
 17. Bij het constateren van het bezit van drugs en/of wapens bij deelnemers volgt onmiddellijke beëindiging van het deelnemersschap
 18. Iedere deelnemer behoort de huisregels te kennen
 19. Wees te allen tijde beleefd en beschaafd
 20. Een deelnemer die een niet-deelnemer introduceert draagt verantwoordelijk voor diens gedrag en is verplicht toe te zien dat ook hij/zij zich aan de regels houdt
 21. Voordat je een foto maakt van anderen, dien je toestemming van ze te hebben, behalve tijdens evenementen
 22. De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële e/o immateriële schade
 23. Je bent verplicht de veiligheidsvoorschriften op te volgen
 24. Speciaal gereedschap waarvoor een instructie nodig is mag niet zonder instructie gebruikt worden
 25. Speciaal gereedschap bij voorkeur gebruiken indien minimaal twee personen in de space aanwezig zijn
 26. Huisregels kunnen te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden
 27. Voetbal mag niet in de TkkrLab ruimte gekeken worden (m.u.v. robotvoetbal)
 28. Er mag alleen rechtenvrije muziek in de ruimte worden gedraaid
 29. Wanneer men zich heeft aangemeld als deelnemer en aankruist deze regels gelezen te hebben moet dit ook het geval zijn. Zo niet, dan wordt deelnemer geacht gebak te trakteren bij het volgende bezoek.
 30. Huisdieren zijn niet toegestaan in de ruimte(s).

Indien je spullen laat liggen op TkkrLab/memberkast is dit op eigen risico. Je kunt het bestuur niet aansprakelijk stellen voor schade en/of verlies van je eigendommen.