CyberSaturday

CyberSaturday

De CyberSaturday is een maandelijks evenement georganiseerd door TkkrLab dat voor iedereen toegankelijk is. We beginnen meestal vanaf 14:00. Na het evenement is er gelegenheid om rond te blijven hangen, eventueel wordt er rond etenstijd gekeken of er gemeenschappelijk wat geregeld kan worden (op eigen kosten).

Vanaf 2021 hebben we subsidie ontvangen waardoor het mogelijk word om dit maandelijks te organiseren en (buitenlandse) gasten uit te nodigen.

Iedereen is welkom om mee te doen met onze activiteiten, je hoeft geen deelnemer te zijn. Het kan wel zijn dat materiaal kosten in rekening word gebracht.

De evenementen zal ook worden opgenomen en op onze youtube channel gepubliceerd worden.

Programma 2023

Voor 2023 hebben we een iets andere opzet, we gaan per onderwerp een aantal workshop/lezingen achter elkaar geven.

  • 7 Oktober Weekend van de Wetenschap van 12:00-20:00
  • 21 Oktober - Fediverse door Erik Kemp
  • 18 November - MQTT met TGO ESP32
  • 16 December - “It’s not just stalkerware - de Hackerspace workshop editie” Chantal Stekelenburg
Oude CyberSaturdays

2023 :

Thema 2D

25 Maart - Open dag

Thema 3D

2022 :

2021 :
Dit evenement word mede mogelijk gemaakt door [Creative broedplaats Twente](http://www.creatievebroedplaatsentwente.nl/).

Logo creative broedplaats twente