CyberSaturday parsers

CyberSaturday

20 Maart vanaf 14:00 Online

Nederlands

Een moderne aanpak voor het parsen van programma’s

Let op : Deze lezing zal in het Engels gegeven worden.


In deze workshop wordt een moderne aanpak gepresenteerd om op relatief eenvoudige manier een parser te maken voor een programmeertaal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een krachtige grammatica om op eenvoudige wijze een parser te specificeren.

Frans Faase (foto:aroundAnnebel)

We beginnen met een historisch overzicht van parsing. Daarna gaan we aan de slag met een online interactieve parser en leren we om een grammatica te schrijven voor een eigen programmeertaal.

Deze grammatica kunnen we vervolgens ook gebruiken voor IParse, een interpreterende parser die in C++ geschreven is en die beschikbaar is als open source op GitHub.

Tenslotte, afhankelijk van de belangstelling, duiken we in RawParser, een C programma, waarin alle onderdelen van een parser aan bod komen. Voor dit laatste is enige kennis van C gewenst.

Voor aantekeningen en online interactieve parser, zie: https://fransfaase.github.io/ParserWorkshop/

Frans Faase is in 1981 in Enschede komen wonen om Informatica te studeren aan de Universiteit Twente. Hij is in 1986 bij de vertalerbouwgroep afgestudeerd. Hij heeft een aantal jaren onderzoek gedaan aan de universiteit en in het bedrijfsleven gewerkt als software engineer. Hij heeft belangstelling voor en ervaring met parsen, reverse engineren, model transformaties, karakter coderingen, Unicode en code generatie. Daarnaast houdt hij zich ook graag bezig met combinatorische puzzels en problemen. Sinds 1995 houdt hij een persoonlijke website bij.

Wanneer : Zaterdag 20 Maart 2021 14:00-15:00

Waar : terug kijken op youtube

Kosten : gratis, kleine donatie wordt gewaardeerd.

English

A modern approach to parsing programs

In this workshop we present a modern approach to create a parser for a programming language, which makes use of a powerful grammar to specify a parser in a simple manner.

We start with a historical overview of parsing. We will look at an online interactive parser and learn how to write a grammar for our own programming language.

Next we look into how this grammar can also be used with IParse, which is an interpreting parser developed in C++ and as open source available on GitHub.

Finally, depending on interest, we dive into RawParser, a C program in which all aspects of parsing are presented in steps. For this some knowledge of C is required.

For notes and online interactive parser, see: https://fransfaase.github.io/ParserWorkshop/

Frans Faase came to Enschede in 1981 to study Computer Science at the University of Twente. He graduated from the compiler construction group in 1986. He spent several years doing research at the university and working in the corporate world as a software engineer. He has an interest in and experience with parsing, reverse engineering, model transformations, character encoding, Unicode and code generation. He also likes to deal with combinatorial puzzles and problems. Since 1995 he has maintained a personal website.

When : Saturday 20 March 2021 14:00-15:00

Location : Look back on youtube

Cost : free, small donation is appreciated.

Dit evenement word mede mogelijk gemaakt door Creative broedplaats Twente.

Logo creative broedplaats twente